ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κούμα 12, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Γραμματεία

Σταθερό : 2410255908

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2410251195

Fax : 2410251195

Πρόεδρος

Σταθερό : 2410255907 /  2410257997