ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ

ΚΡΟΚΕΕΣ, Κροκεες, Λακωνια, 23057

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2735071174

Fax : 2735071178