ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, Μεγαλοπολη, Αρκαδια, 22200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2791023795