ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξανδρεια, Ημαθια

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2333023568 /  2333028127

Fax : 2333028127