ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βενιζέλου Ελευθερίου 26 & Σίνα 2, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10672

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2132052701

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132052816

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132052833 /  2132052816 /  2132052813 /  2132052812 /  2132052838 /  2132052704 /  2132052806 /  2132052814 /  2132052787 /  2103640909 /  2132052730 /  2132052810 /  2132052811

Γραμματεία

Σταθερό : 2132052722 /  2132052715

contact@ophthalmiatreio.gr