ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΡΝΗΣ

ΑΡΝΑΙΑ, Αρναια, Χαλκιδικη, 63074

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2372022664