ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων& Έργων

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Γραμματεία

Σταθερό : 2413506236

Fax : 2413506236

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413506234

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506305 /  2413506307