ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιβάλλοντος& Υποδομών  >>  Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Διευθυντής

Σταθερό : 2413506252

Fax : 2413506439

Γραμματεία

Σταθερό : 2413506249

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2410617175