ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Προϊστάμενος

Fax : 2413506439

Σταθερό : 2413506261

Γραμματεία

Σταθερό : 2413506249

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506163 /  2413506256 /  2413506260