ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Οικονομικού  >>  Τμήμα Προϋπολογισμού& Λογιστικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού& Λογιστικής Διαχείρισης

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506226

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413506226

Fax : 2413506175