ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παράρτημα Καλλιθέας

Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 290, Καλλιθεα, Αττικη, 17673

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2109520620

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2132009901 /  2109523858 /  2109523854 /  2132009900 /  2109523855 /  2109523856 /  2109523857

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: