ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  >>  Θωρακοχειρουργικό

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Θωρακοχειρουργικό

Γραμματεία

Σταθερό : 2132068201

Διευθυντής

Σταθερό : 2132068722

thorax@0310.syzefxis.gov.gr