ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παράρτημα Μεσογείων

Λεωφόρος Μεσογείων 24, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11527

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2132009800