ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ιατροπαιδικό Κέντρο Αθηνών

Γαρέφη 4, ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΣΩΝ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11525

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2106773443 /  2106773445 /  2106514819 /  2106773442