ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΞΟΥ

Παπανδρέου Ανδρέα, ΝΑΞΟΣ, Ναξος, Κυκλαδες, 84300

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2285022208 /  2285022359 /  2285026208

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2285024930