ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Εποικισμού& Αναδασμού

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506343 /  2413506345

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413506337