ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  >>  Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου Αλέξανδρου, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506273 /  2413506484

Στοιχεία Επικοίνωνίας

Σταθερό : 2413506481

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413506481

Fax : 2413506174 /  2413506178