ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Διευθυντής

Σταθερό : 2413506215

Fax : 2413506174 /  2413506178

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506216