ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ  >>  Τμήμα Προσωπικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τμήμα Προσωπικού

Λεωφόρος Μεσογείων 152, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11527

Γραμματεία

Σταθερό : 2107778784 /  2107787100 /  2107778784

Εποπτεία

Σταθερό : 2107789321

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2107751465 /  2107763221