ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ  >>  Διεύθυνση Νοσηλευτικής Σχολής - Σοφία Σλήμαν

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Σχολής - Σοφία Σλήμαν

Λεωφόρος Μεσογείων 152, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11527

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2107704748