ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΘΙΚΙΑ, Σαρωνικος, Κορινθια, 20005

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2741362218 /  2741362200

Στοιχεία Επιοκοινωνίας

Fax : 2741362232