ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ

Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά, Μαγουλα, Αττικη, 19200

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2132028000 /  2132028000

Fax : 2132028000

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: