ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 1, Βουλα, Αττικη, 16673

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2132163000

Υποδιοικητής

Σταθερό : 2132163965

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας

Σταθερό : 2132163567

Fax : 2132163033

Διοικητής

Σταθερό : 2132163562

Fax : 2132163326

Δες στον Χάρτη