ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2413506113 /  2413506362 /  2413506473

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2413506474