ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ  >>  Αντιφυματικό Τμήμα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Αντιφυματικό Τμήμα

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2107763520

Γραφείο Ιατρών

Σταθερό : 2107763714