ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ζωγράφου 2, Θεσσαλονικη [Δημος], Θεσσαλονικη, 54634

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2313322100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2313322412 /  2313322332 /  2313322154 /  2313322307 /  2313322336 /  1535 /  2313322312 /  2313322309 /  2313322432 /  2313322433 /  2313322431 /  2313322415 /  2313322451 /  2313322151 /  2313322318 /  2313322115 /  2313322350 /  2313322329

Δακτυλογράφος

Σταθερό : 2313322321

Γραμματεία

Σταθερό : 2313322412 /  2313322321

Προϊστάμενος Υποδοχής

Σταθερό : 2313322319

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2313322328 /  2313322249 /  2313322421 /  2313322304 /  2313322184

Υπεύθυνος

Σταθερό : 2313322322

Διευθυντής

Σταθερό : 2313322315 /  2313322410 /  2313322316 /  2313322317 /  2313322188 /  2313322314

Τηλεφωνητής

Σταθερό : 2313322452

Προϊστάμενος Καθαριστριών

Σταθερό : 2313322411

Προϊστάμενος Κλητήρων

Σταθερό : 2313322411