ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Οδός, Ευκαρπια, Θεσσαλονικη, 56403

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2313323000

Ιατροί Σύμβουλοι

Σταθερό : 2313323250 /  2313323220 /  2313323253

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2313323802 /  2313323976 /  2313323180 /  2313323168 /  2313323916 /  2313323915 /  2313323360 /  2313323258 /  14741 /  2313323441 /  2313323215 /  2313323401 /  2313323958 /  2313323909 /  2313323137 /  2313323123 /  2313323100 /  2313323130 /  2313323869

Διευθυντής

Σταθερό : 2313323139 /  2313323720

Συντονιστής Διευθυντής

Σταθερό : 2313323277 /  2313323289 /  2313323446 /  2313323361

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Σταθερό : 2313323280

Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής

Σταθερό : 2313323699

Προϊστάμενος Τμήματος

Σταθερό : 2313323420

Γραμματεία

Σταθερό : 2313323212 /  2313323419 /  2313323349 /  2313323504 /  2310693159 /  2313323153 /  2313323270

Τμήμα Προμηθειών

Σταθερό : 2313323115

Θέματα Ιατρικού Προσωπικού

Σταθερό : 2313323125

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στον Χάρτη