ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ψυχιατρικό

Υψηλάντου 45-47, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10676

Εξωτερικά Ιατρεία

Σταθερό : 2132041194 /  2132041294

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Σταθερό : 2132041950

Ιατρικό Προσωπικό

Σταθερό : 2132041903

Προϊστάμενος Νοσηλευτής

Σταθερό : 2132041950

Συντονιστής Διευθυντής

Σταθερό : 2132041903