ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ  >>  Τμήμα Πληροφορικής  >>  Γραφείου Ιματισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ

Γραφείου Ιματισμού

Μαμάτσιου Κ. 1, ΚΟΖΑΝΗ, Κοζανη [Δημος], Κοζανη, 50100

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2461352811