ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ  >>  Ξενώνας Βραχείας Παραμονής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2108627834

xenonas@psychxen-sotiria.gr