ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Γραμματεία

Κορίνθου 327, ΤΣΙΒΔΗ, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26221

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2613613266 /  2613613282

Fax : 2610426453