ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350115 /  2386350144