ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

Αγ.Παρασκευής 1, ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494023007

Fax : 2494023007

mail@1epal-agias.lar.sch.gr