ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Αντιδήμαρχος Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350148