ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού& Ανάπτυξης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού& Ανάπτυξης

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350142