ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Αντιδήμαρχος Γενικών Καθηκόντων

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αντιδήμαρχος Γενικών Καθηκόντων

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350146