ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

4ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σικελιανού Άγγελου & Κάρλας, ΛΑΡΙΣΑ, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41336

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2410571275

Fax : 2410572039

mail@4epal-laris.lar.sch.gr