ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  >>  Ψυχιατρικό - Εξωτερικά Ιατρεία  >>  Ψυχιατρικό - Κοινοτικό Κέντρο Καστέλλας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ψυχιατρικό - Κοινοτικό Κέντρο Καστέλλας

Χέϋδεν 18, Πειραιας [Δημος], Αττικη, 18533

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2104100582 /  2104100581 /  2104100583

Fax : 2104100584