ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ - ΠΕΔΥ

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ, Ιναχος, Αιτωλοακαρνανια, 30017

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2647022389 /  2647038100

Γραμματεία

Σταθερό : 2647022223

Fax : 2647022349

kychalkiopouloi@yahoo.gr