ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας& Αλληλεγγύης Αθλητισμού

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας& Αλληλεγγύης Αθλητισμού

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Γραμματεία

Σταθερό : 2386352165

Πρόεδρος

Σταθερό : 2386350128