ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Προυπολογισμού& Λογιστηρίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Προυπολογισμού& Λογιστηρίου

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2386350161