ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Γραφείο Εσόδων

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350136 /  2386350119