ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ  >>  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών - Κοινωνικών Υπηρεσιών  >>  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  >>  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Συμβούλων

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Συμβούλων

Μαιζώνος 147, ΤΣΙΒΔΗ, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26221

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2613610212