ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τμήμα Οικονομικού

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2386350141