ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Τμήμα Προμηθειών Διενέργειας Διαγωνισμών

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Τμήμα Προμηθειών Διενέργειας Διαγωνισμών

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350117 /  2386350163