ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  >>  Τεχνική Υπηρεσία  >>  Πρωτόκολλο - Γραμματειακή Υποστήριξη

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πρωτόκολλο - Γραμματειακή Υποστήριξη

Νικολαΐδη Γρηγορίου 2, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386350147 /  2386350132 /  2386350159 /  2386350131 /  2386350124 /  2386350127 /  2386350125 /  2386350134 /  2386350116