ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ  >>  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών - Κοινωνικών Υπηρεσιών  >>  Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Παντάνασσης 30, ΤΣΙΒΔΗ, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26221

Διευθυντής

Σταθερό : 2613610203

Fax : 2613610237

dep@3224.syzefxis.gov.gr