ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΕΔΥ

Κλεισούρας 19, Αιγιο, Αχαϊα, 25100

Γραμματεία

Σταθερό : 2691061997

Πληροφορίες

Σταθερό : 2691022518

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2691062551

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2691028504

Διευθυντής

Σταθερό : 2691061331

ikaaigtm@otenet.gr

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: