ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ - ΠΕΔΥ

Ιωαννίνων 14, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26223

Γραμματεία

Σταθερό : 2610466229 /  2610466230

Fax : 2610430892

Υπεύθυνος

Σταθερό : 2610466231

idry59@otenet.gr