ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ  >>  Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική

Πολυμέρη 134, ΒΟΛΟΣ, Βολος [Δημος], Μαγνησια, 38222

Μαίες - Νοσηλευτές

Σταθερό : 2421351872 /  2421351313

Ιατροί

Σταθερό : 2421351888 /  2421351306

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2421351873

Διευθυντής

Σταθερό : 2421351877

med.gynaikologiki@ghv.gr